ویژگی های محصول

*مکمل یاری در دوران بارداری و شیردهی برای افزایش ضریب هوشی جنین و جلوگیری از عقب ماندگی ذهنی


مشخصه های محصول

برند:                    درسا دارو(dorsapharma)

نوع محصول:     قرص

تعداد:                30  عدد

دسته:              فولیک اسید

تاریخ انقضا       2022/11

 

 

۳۱.۰۰۰ تومان

مقایسه
آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟
بلیخیر
نقد و بررسی اجمالی

یدوفولیک درسا دارو

ترکیبی منحصر به فرد از اسید فولیک و ید می باشد که این ترکیبات در دوران پیش از بارداری، حین بارداری و شیردهی از مهمترین مواد مغذی لازم و ضروری برای رشد سیستم عصبی، بینایی و شنوایی جنین و نوزاد می باشند. مصرف روزانه اسیدفولیک در این دوران جهت پیشگیری از نقص های عصبی در جنین توصیه می گردد. همچنین مصرف ید در رشد مغز و تکامل بینایی و شنوایی جنین ضروری می باشد. – حاوی 500 میکروگرم اسید فولیک و 150 میکروگرم ید .

اسید فولیک )ویتامین B9 ) و نقش آن در سلامت

نقش اسید فولیک در بدن:

اسید فولیک ( فولات ) یکی از ویتامین هاي گروه B و محلول در آب بشمار می رودنقش اسید فولیک در عملکرد طبیعی مغز حیاتی است و نقش مهمی در سلامت روانی ایفا می کنداسید فولیک به ویژه در دوران هاي رشد سریع مانند کودکی، سنین بلوغ و بارداري مهم استاین ویتامین ارتباط نزدیکی با ویتامین B 12 براي تشکیل گلبول هاي قرمز خون و خونسازي دارد.

اسید فولیک همراه با ویتامین هاي   B6و B12 میزان هوموسیستئین خون را کنترل می کندبالارفتن میزان هوموسیستئین با ابتلا به بیماري هاي قلبی عروقی، افسردگی و آلزایمر در ارتباط است، برخی از محققین حتی ارتباط بین این ویتامین و سرطان رحم را مطرح کرده اند.

کمبود اسید فولیک می تواند موجب کاهش رشد، التهاب زبان، کاهش اشتها، تنگی نفس، اسهال، تحریک پذیري، فراموشی و اختلالات روانی بشود.

اسید فولیک و بارداري :

دریافت کافی فولات در دوره قبل از بارداري و دوره بارداري حائز اهمیت استنقایص مادرزادي لوله عصبی منجر به ایجاد ناهنجاري در لوله نخاع،و مغز می شودخطر نقایص مادرزادي لوله عصبی به طور قابل ملاحظه اي با مکمل اسید فولیک همراه با رژیم غذایی حاوي اسید فولیک کافی قبل و در ماه اول حاملگی پیشگیري می شود .

در دوران بارداري، خطر کمبود اسید فولیک به دلیل تخلیه ذخایر بدن مادر توسط جنین افزایش می یابدکمبود اسید فولیک در بارداري خطر نقایص لوله عصبی شامل شکاف کام، صدمه مغزي و نقایص لوله عصبی را افزایش می دهدنقایص لوله عصبی جنین به دلیل تکامل غیر طبیعی لوله عصبی ایجاد می شودبسیاري از این نقایص با مصرف مکمل اسید فولیک در سنین باروري قابل پیشگیري استبه این دلیل به زنانی که قصد بارداري دارند توصیه شده است که قبل از بارداري و در حین بارداري اسید فولیک مصرف نمایند.

اسید فولیک در پیشگیري از سقط جنین نیز نقش داردبسیاري از متخصصین زنان و سایر پزشکان استفاده روزانه از ویتامین ب کمپلکس را همراه با ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میکروگرم اسید فولیک براي پیشگیري از سقط تجویز می کننداین روش براي پیشگیري از سقط در چندین مطالعه با نشان دادن ارتباط بین اختلال در متابولیسم هوموسیستئین و سقط هاي مکرر تایید شده است.

نقش اسید فولیک در پیشگیري از برخی بیماري ها نشان داده شده است:

بیماري هاي قلبی:

اسید فولیک از چند راه می تواند از قلب محافظت کنداول این که، فولات می تواند ریسک فاکتورهاي بیماري هاي قلبی شامل کلسترول و هوموسیستئین را کاهش دهدهر دو این عوامل می توانند به عروق خونی صدمه بزننددوم این که، مطالعات پیشنهاد می کند که فولات نه تنها از بروز آترواسکلروز پیشگیري می کند، بلکه به عملکرد بهتر عروق خونی کمک می کند و جریان خون را به قلب افزایش می دهد بدین ترتیب از آنژین صدري و حملات قلبی پیشگیري می کند و خطر مرك ناشی از حملات قلبی را کاهش می دهد.

به جاي مصرف مکمل هاي اضافی، مقادیر کافی فولات و سایر ویتامین هاي گروه B باید از رژیم غذایی تامین شود در عین حال، در شرایط خاص از جمله میزان بالاي هوموسیستئین در افرادي که مبتلا به بیماري قلبی هستند و یا افرادي که سابقه ابتلا به بیماري قلبی در سنین جوانی را دارند، مصرف مکمل اسید فولیک ضروري است.

آلزایمر:

اسید فولیک و ویتامین B12براي سلامت سیستم عصبی و فرآیند پاکسازي هوموسیستئین از خون حیاتی استهوموسیستئین ممکن است در ایجاد بیماري هایی مانند بیماري هاي قلبی، افسردگی و آلزایمر موثر باشدمیزان بالاي هوموسیستئین و کاهش میزان اسید فولیک و ویتامین B12 در افراد مبتلا به آلزایمر مشاهده شده است .اما فواید مکمل یاري براي این بیماري و یا سایر بیماري هاي روانی هنوز دیده نشده است.

پیشگیري از استئوپروز:

حفظ سلامت استخوان در سراسر دوره زندگی بستگی به دریافت مقادیر کافی ویتامین ها و املاحی از جمله فسفر، منیزیوم، بر، منگنز، مس، روي، اسید فولیک و ویتامین هاي B6, B12, K, C دارد. علاوه بر این، برخی از متخصصین معتقدند که میزان بالاي هوموسیستئین ممکن است در پیشرفت استئوپروز نقش داشته باشددر چنین شرایطی، ممکن است نقش اسید فولیک و ویتامین هاي ۶B وB12 از برنامه غذایی و یا مصرف مکمل حائز اهمیت باشد.

افسردگی:

مطالعات پیشنهاد می کند که اسید فولیک ممکن است با افسردگی بیشاز هر ماده مغذي دیگري در ارتباط باشد و کمبود آن ممکن است در شیوع بالاي افسردگی در سالمندي نقش مهمی داشته باشددر ۱۵ تا ۳۸ درصد افراد مبتلا به افسردگی، میزان فولات در بدن پایین است و به نظر می رسد هر جه میزان فولات بدن پایین تر باشد شدت افسردگی بیشتر استبراي درمان این بیماري، مصرف مکمل هاي ب کمپلکس که حاوي فولات، ویتامین B6و ویتامین B12 می باشد ،توصیه شده استدر صورتی که میزان ویتامین هاي B در این مکمل ها براي کاهش میزان هوموسیستئین کافی نباشد، پزشکان مقادیر بیشتري فولات همراه با B6 و B12توصیه می کننداین مواد مغذي با یکدیگر کار می کنند تا میزان بالاي هوموسیستئین را که ممکن است در ارتباط با افسردگی باشد پایین آورند.

سرطان:

اسید فولیک احتمالا” در پیشگیري از بروز برخی از انواع سرطان ها به ویژه سرطان کولون، سینه، معده و مري موثر استمکانیسم چگونگی تاثیر اسید فولیک در پیشگیري از سرطان کاملا” روشن نیستبرخی از محققین معتقدند که اسید فولیک براي سلامت DNA و جلوگیري از موتاسیون آن که ممکن است منجر به سرطان شود، لازم استمطالعات جمعیتی نشان داده است که سرطان کولورکتال در افرادي که دریافت روزانه اسید فولیک در آنها بالاست شیوع کمتري دارد.عکس این مطلب نیز صادق است، یعنی دریافت کم اسید فولیک، خطر تومورهاي کولورکتال را افزایش می دهداثرات قابل ملاحظه و معنی دار کاهش خطر سرطان کولورکتال مستلزم مصرف روزانه حداقل ۴۰۰ میکروگرم در یک دوره ۱۵ ساله می باشدبه این دلیل پزشکان مکمل اسید فولیک را به افرادي که در معرض خطر سرطان کولون قرار دارند )به عنوان مثال، افرادي که سابقه فامیلی ابتلا به سرطان کولون دارندتوصیه می کنند.

ارتباط بین دریافت فولات و اثرات حفاظتی آن در مقابل عوامل سرطان زاي موثر در بروز سرطان ریه طی مطالعاتی نشان داده شده است.کمبود فولات احتمالا با سرطان گردن رحم که با پاپ اسمیر مشخص می شود نیز در ارتباط است.

ترکیبات قرص یدوفولیک درسا دارو :

عنوانمقدارنیاز روزانه
Folic Acid500 µg*
Iodine150 µg*

 

برچسب:
مشخصات کلی
سایر مشخصات
دستور مصرف

روزانه 1 قرص همراه غذا و آب کافی میل نمایید.

هشدار مصرف

– لطفاً از افزایش مقدار توصیه شده مجاز برای مصرف، خودداری نمایید.
– از مصرف یدوفولیک همراه با سایر فرآورده هایی که حاوی اسید فولیک هستند، خودداری نمایید.
– توصیه می شود مصرف این محصول در کسانی که مبتلا به بیماری های تیروئید می باشند، با نظر پزشک صورت گیرد.
– افرادی که داروی متوترکسات مصرف می کنند باید توجه کنند که مصرف همزمان با فولیک اسید باعث کاهش اثر این دارو می شود.

نظرات کاربران

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قرص یدوفولیک درسا دارو (30 عدد)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

    برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

    نقد و بررسی